TIN NỔI BẬT
 • Hà Tĩnh triển khai khảo sát DDCI năm 2023
  Hà Tĩnh triển khai khảo sát DDCI năm 2023
 • Hà Tĩnh chấp thuận thêm Dự án Nhà máy chế biến gỗ rừng tại Hương Khê
  Hà Tĩnh chấp thuận thêm Dự án Nhà máy chế biến gỗ rừng tại Hương Khê
 • Hà Tĩnh phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2023
  Hà Tĩnh phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2023
 • Hỗ trợ kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
  Hỗ trợ kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
 • Đoàn cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tham gia Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Ả-rập Xê-út
  Đoàn cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tham gia Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Ả-rập Xê-út
 • Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà lựa chọn được Nhà đầu tư
  Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà lựa chọn được Nhà đầu tư
 • Trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà
  Trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà