TIN NỔI BẬT
 • Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022
  Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022
 • Doanh nghiệp Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch chinh phục mục tiêu mới
  Doanh nghiệp Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch chinh phục mục tiêu mới
 • Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh
  Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh
 • Phát triển Đô thị Hà Tĩnh định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050
  Phát triển Đô thị Hà Tĩnh định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050
 • Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Văn phòng UBND tỉnh
  Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Văn phòng UBND tỉnh
 • Chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Hà Tĩnh năm 2022
  Chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Hà Tĩnh năm 2022
 • Chương trình Festival khởi nghiệp 2023
  Chương trình Festival khởi nghiệp 2023