27/05/2021 16:13:07
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
I BAN GIÁM ĐỐC
1 Ông Trần Nguyễn Huỳnh Giám đốc 0936448357
2 Ông Nguyễn Văn Công   0916683588
3 Ông Đặng Huy Cường Phó Giám đốc 0913294698
II  PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
4 Bà Ngô Bảo Ngọc Trưởng phòng 0941613355
5 Ông Nguyễn Đức Hoàng Chuyên viên 0917558522
6 Bà Nguyễn Thị Nhung Kế toán 0842745678
7 Bà Lê Thị Hoa Chuyên viên 0974844557 
8 Ông Nguyễn Đình Cường Lái xe 0936275779
9 Bà Hà Thị Tươi Nhân viên 0914769697
10 Bà Phạm Thị Kim Liên Văn Thư 0915413168
II  PHÒNG XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
11 Ông Nguyễn Viết Cương Trưởng phòng 0915747838
12 Bà Nguyễn Thị Ngọc An Phó trưởng phòng 0965957967
13 Bà Hoàng Thị Tú Anh Chuyên viên 0988867333
14 Bà Nguyễn Thị Tâm Chuyên viên 0901779578
15 Bà Hoàng Thị Hiền Chuyên viên  0847717555
16 Ông Nguyễn Tuấn Vũ Chuyên viên 0963335678
17 Bà Trần Quỳnh Trang Chuyên viên 0982157835

 

 

 

 


TTXTĐT