30/01/2024 08:47:38
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
I BAN GIÁM ĐỐC
1 Ông Trần Nguyễn Huỳnh Giám đốc 0936448357
2 Ông Nguyễn Văn Công Phó Giám đốc 0916683588
3 Ông Đặng Huy Cường Phó Giám đốc 0913294698
II  PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
4 Ông Nguyễn Đức Hoàng Phó Trưởng phòng 0917558522
5 Bà Nguyễn Thị Nhung Kế toán 0842745678
6 Ông Nguyễn Tuấn Vũ Chuyên viên 0963335678
7 Ông Nguyễn Đình Cường Lái xe 0936275779
8 Bà Hà Thị Tươi Nhân viên 0914769697
9 Bà Phạm Thị Kim Liên Văn Thư 0915413168
III  PHÒNG XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
10 Ông Nguyễn Viết Cương Trưởng phòng 0915747838
11 Bà Nguyễn Thị Ngọc An Phó trưởng phòng 0965957967
12 Bà Hoàng Thị Tú Anh Chuyên viên 0948867333
13 Bà Nguyễn Thị Tâm Chuyên viên 0901779578
14 Bà Hoàng Thị Hiền Chuyên viên  0847717555
15 Bà Lê Thị Hoa Chuyên viên 0974844557 
16 Bà Trần Quỳnh Trang Chuyên viên 0982157835

 

 

 

 


TTXTĐT