10/11/2022 15:15:55
Quyết định về việc quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050

File đính kèm: 1363_QD-TTg_08112022_12.pdf
BCTH_QUY_HOẠCH_TỈNH_HÀ_TĨNH_(BẢN_CUỐI_CÙNG_05.11.2022).pdf


Đức Hoàng/XTĐT