TIN NỔI BẬT
 • Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2024
  Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2024
 • Tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển du lịch
  Tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển du lịch
 • IPA Hà Tĩnh làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An
  IPA Hà Tĩnh làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An
 • Chùa Hương tích Hà Tĩnh khai hội
  Chùa Hương tích Hà Tĩnh khai hội
 • Hương Tích tự - Ngôi Chùa linh thiêng trên đỉnh núi Hồng
  Hương Tích tự - Ngôi Chùa linh thiêng trên đỉnh núi Hồng
 • Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu dân cư 9,83ha tại huyện Hương Khê
  Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu dân cư 9,83ha tại huyện Hương Khê
 • IPA Hà Tĩnh tổ chức trưng bày tại Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 tỉnh Hà Tĩnh
  IPA Hà Tĩnh tổ chức trưng bày tại Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 tỉnh Hà Tĩnh