TIN NỔI BẬT
 • Tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất mì sợi tươi
  Tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất mì sợi tươi
 • Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững
  Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững
 • Động lực thúc đẩy Hà Tĩnh phát triển toàn diện trong tương lai gần
  Động lực thúc đẩy Hà Tĩnh phát triển toàn diện trong tương lai gần
 • 15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư
  15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư
 • Các dự án trọng điểm Hà Tĩnh mời gọi đầu tư
  Các dự án trọng điểm Hà Tĩnh mời gọi đầu tư
 • Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp
  Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp
 • Thông báo đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài
  Thông báo đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài