18/01/2024 17:14:35
Danh sách sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao

                                 DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM 3 SAO OCOP NĂM 2019-2021

TT Sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ
Huyện
  Chè, trà      
1 Chè Tây Sơn Xí nghiệp chè Tây Sơn Xã Sơn Kim 2 Huyện Hương Sơn
2 Trà Thảo Nguyên HTX bảo vệ rừng, trồng rừng và trổng chè công nghiệp xã Sơn Tây Xã Sơn Lĩnh  Huyện Hương Sơn
3 Trà gạo lứt Omega An Phát Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát Xã Tân Lâm Hương  Huyện Thạch Hà
4 Trà gạo Lứt Hoài Phương HKD Phan Thị Hoài Xã Tùng Ảnh  Huyện Đức Thọ
  Gạo, ngũ cốc, tinh bột, miến      
5 Bột gạo lứt Omega An Phát Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát Xã Tân Lâm Hương  Huyện Thạch Hà
6 Cốm gạo lứt Mộc Hương Công ty CP Vinafarm Việt Nam Xã Thạch Đài  Huyện Thạch Hà
7 Cốm gạo lứt Omega An Phát Công ty TNHH sản xuất thương mại An Phát Xã Tân Lâm Hương  Huyện Thạch Hà
8 Ngũ cốc dinh dưỡng Thu Lê HKD Nguyễn Thị Thu Lê Xã Sơn Phú  Huyện Hương Sơn
9 Tinh bột nghệ An Tâm HKD Trần Bá Quang Xã Đồng Lộc Huyện Can Lộc
10 Tinh Bột nghệ Hải Lợi Cơ sở sản xuất, kinh doanh Hải Lợi Thị trấn Vũ Quang  Huyện Vũ Quang
11 Tinh bột nghệ Nhân Hòa HKD Võ Quang Hòa Xã Đức Lạng  Huyện Đức Thọ
12 Cơm cháy chà bông Mộc Hương Công ty CP Vinafarm Việt Nam Xã Thạch Đài  Huyện Thạch Hà
  Bưởi      
13 Bưởi Phúc Trạch Phát Lộc HTX Phát Lộc Xã Phúc Trạch Huyện Hương Sơn
14 Bưởi Phúc Trạch Hoàn Thắng HKD Nguyễn Văn Thắng Xã Hương Trạch Huyện Hương Sơn
15 Bưởi Trẫm Bàng THT làm vườn thôn Trẫm Bàng Xã Tân Dân, huyện Đức Thọ Huyện Đức Thọ
16 Bưởi Phú Lộc Tuyết Chương THT Tuyết Chương Xã Phú Lộc  Huyện Can Lộc
17 Bưởi Phúc Trạch Sinh Thái CHOA  HTX Nông nghiệp CHOA Xã Hương Trạch  Huyện Hương Khê
18 Bưởi Phúc Trạch Thảo Vân HTX Nông nghiệp và dịch vụ Thảo Vân Xã Phúc Trạch  Huyện Hương Khê
19 Bưởi Phúc Trạch Bắc Sơn THT Sản xuất Bưởi Phúc Trạch Bắc Sơn Xã Hương Thủy  Huyện Hương Khê
20 Bưởi Phúc Trạch Nhật Hằng HTX Sản xuất - kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng Xã Lộc Yên  Huyện Hương Khê
  Cam      
21 Cam Bảo Phương THT Sản xuất và kinh doanh Cam Hương Thọ Xã Quang Thọ Huyện Vũ Quang
22 Cam Hoài Luân Doanh nghiệp tư nhân Hoài Luân Xã Quang Thọ Huyện Vũ Quang
23 Cam bù Trường Mai HTX Cam bù Trường Mai Xã Sơn Trường Huyện Hương Sơn
24 Cam Thượng Lộc Tân Phương Đông HTX Tân Phương Đông Xã Mỹ  Lộc Huyện Can Lộc
25 Cam Thanh Hiền Thượng Lộc  HTX Sản xuất, Kinh doanh, Thương mại
DVTH Thanh Hiền
Xã Thượng Lộc Huyện Can Lộc
26 Cam Đồng Uyên Thượng Lộc HTX Thương mại và Dịch vụ cây trồng Đồng Uyên Xã Thượng Lộc Huyện Can Lộc
27 Cam Thượng Lộc Loan Việt HKD Võ Thị Loan Xã Thượng Lộc Huyện Can Lộc
28 Cam Khe Xai   HTX Sinh thái Nông nghiệp Khe Xai Kỳ Sơn Xã Kỳ Sơn Huyện Kỳ Anh
29 Cam Thân Thành THT Sản xuất cam VietGAP xã Đức Lĩnh Xã Đức Lĩnh Huyện Vũ Quang
30 Cam Khe Mây  HTX Nông nghiệp Cam khe mây Long Nhâm  Xã Hương Đô Huyện Hương Khê
31 Cam Chanh Huy Mạnh THT cam chanh Sơn Mai Xã Kim Hoa Huyện Hương Sơn
32 Cam Thượng Lộc Trạch Mai HKD Nguyễn Văn Trạch Xã Thượng Lộc Huyện Can Lộc
33 Cam Khe mây Hoàn Thắng HTX nông sản Hoàn Thắng Xã Hương Trạch Huyện Hương Khê
34 Cam chanh Khe Giao HTX Nông nghiệp Khe Giao Xã Sơn Lộc  Huyện Can Lộc
35 Cam Bồng Thượng THT sản xuất cam đăng ký tham gia VIETGAP Đức Bồng Xã Đức Bồng  Huyện Vũ Quang
36 Cam Khe Son HTX sản xuất cam Thành Đạt Xã Đức Liên  Huyện Vũ Quang
37 Cam Khe Nu Thanh Nguyệt HKD Lê Văn Thanh Xã Kỳ Sơn  Huyện Kỳ Anh
38 Cam  Huân Tâm THT sản xuất cam VIETGAP thôn 2 - Bồng Giang Xã Đức Giang  Huyện Vũ Quang
39 Cam Bảo Lê THT trồng cam Đức Hương 3 Xã Đức Hương  Huyện Vũ Quang
40 Cam Ngọc Sơn Khe Giao THT sản xuất Cam VietGAP Khe Giao  Xã Ngọc Sơn  Huyện Thạch Hà
  Cu đơ      
41 Kẹo Cu đơ Phong Nga Cơ sở sản xuất Kẹo Cu đơ Phong Nga Xã Thạch Đài Huyện Thạch Hà
42 Kẹo Cu đơ Quỳnh Hội HKD Trần Đình Hội Xã Xuân Hồng Huyện Nghi Xuân
43 Kẹo cu đơ bà Hường HKD Trần Thị Hường TT Phố Châu  Huyện Hương Sơn
44 Kẹo cu đơ Quang Tâm HKD Cao Văn Quang Xã Tùng Ảnh  Huyện Đức Thọ
45 Kẹo cu đơ Hiền Võ HKD Lương Thị Thu Hiền Phường Nam Hồng  Thị Xã Hồng Lĩnh
46 Kẹo cu đơ Huế Tú HKD Phạm Thị Huế Xã Sơn Lĩnh  Huyện Hương Sơn
47 Kẹo cu đơ Thỉnh Anh HKD Nguyễn Văn Thỉnh Xã Kỳ Tân  Huyện Kỳ Anh
48 Kẹo cu đơ Thanh Hạnh HKD Nguyễn Đặng Thanh Phường Tân Giang Thành phố Hà Tĩnh
49 Kẹo cu đơ  Anh Phương HKD Cao Thế Anh Xã Trường Sơn  Huyện Đức Thọ
50 Kẹo cu đơ Trung Hằng HKD Cao Quốc Trung Xã Tân Dân  Huyện Đức Thọ
51 Kẹo Cu đơ Hoàng Nguyên HKD Nguyễn Văn Mão TT Hương Khê  Huyện Hương Khê
52 Kẹo cu đơ Hạnh Toàn HKD Nguyễn Thị Hạnh Thị trấn Nghèn  Huyện Can Lộc
53 Kẹo cu đơ Hương Trí HKD Ngô Xuân Trí Xã Xuân Hồng  Huyện Nghi Xuân
  Mật ong, mật mía      
54 Mật ong Cường Nga HTX mật ong Cường Nga Hương Sơn Xã Quang Diệm Huyện Hương Sơn
55 Mật ong Ân Phú HTX Nuôi ong xã Ân Phú Xã Ân Phú Huyện Vũ Quang
56 Mật ong Kiến Quốc Cao Bách Khao THT nuôi ong lấy mật xã Sơn Phú Xã Sơn Phú  Huyện Hương Sơn
57        
58 Mật Ong hương rừng Kỳ Lạc HTX nuôi ong lấy mật xã Kỳ Lạc Xã Kỳ Lạc  Huyện Kỳ Anh
59 Viên nghệ mật ong An Tâm HKD Trần Bá Quang Xã Đồng Lộc Huyện Can Lộc
60 Mật mía Nhàn Đức HTX dịch vụ mật mía xã Thọ Điền Xã Thọ Điền  Huyện Vũ Quang
  Rượu      
61 Rượu nhung hươu Chiến Sơn Công ty CP Nông nghiệp Hương Sơn Xã Kim Hoa Huyện Hương Sơn
62 Rượu nếp Hương Bộc Công ty CP Hương Bộc Xã Tân Lâm Hương Huyện Thạch Hà
63 Rượu nhung hươu Thuận Hà Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà Xã Sơn Giang Huyện Hương Sơn
64 Rượu nhung hươu Hiền Ngọc HKD Nguyễn Thu Hiền Xã Sơn Giang Huyện Hương Sơn
65 Rượu nếp Khánh Lộc HTX Dịch vụ Thương mại - Kinh doanh rượu
Khánh Lộc
Xã Khánh Vĩnh Yên Huyện Can Lộc
66 Rượu sim Thanh Bảo Cơ sở sản xuất kinh doanh Thanh Bảo Xã Yên Hòa Huyện Cẩm Xuyên
67 Rượu nhung hươu Hương Luật HTX DV hươu giống, nhung hươu mật ong Sơn Lâm Xã Sơn Lâm Huyện Hương Sơn
68 Rượu Đông Trùng Hạ Thảo HKD Lê Thị Cẩm Vân Phường Hưng Trí  Thị xã Kỳ Anh
69 Rượu sim Long Ngâm HTX môi trường xã Thạch Bàn Xã Đỉnh Bàn  Huyện Thạch Hà
70 Rượu đông trùng hạ thảo Thiên Tâm HKD Nguyễn Thành Luân Xã Quang Diệm  Huyện Hương Sơn
71 Rượu nếp sim Tùng Việt HKD Trương Quốc Việt Xã Thạch Hạ  Thành phố Hà Tĩnh
  Nhung hươu      
72 Nhung hươu khô tán bột Hương Luật HTX Hươu giống, nhung hươu, mật ong Sơn Lâm Xã Sơn Lâm Huyện Hương Sơn
73 Nhung hươu khô tán bột Hiền Ngọc HKD Nguyễn Thu Hiền Xã Sơn Giang Huyện Hương Sơn
74 Nhung hươu khô thái lát Chiến Sơn Công ty CP Nông nghiệp Hương Sơn Xã Kim Hoa Huyện Hương Sơn
75 Nhung hươu tươi Chiến Sơn Công ty CP Nông nghiệp Hương Sơn Xã Kim Hoa Huyện Hương Sơn
76 Nhung hươu tươi Hương Luật HTX Hươu giống, nhung hươu, mật ong Sơn Lâm Xã Sơn Lâm Huyện Hương Sơn
77 Nhung hươu khô thái lát Hương Luật HTX Hươu giống, nhung hươu, mật ong Sơn Lâm Xã Sơn Lâm Huyện Hương Sơn
78 Nhung hươu tươi Hiền Ngọc HKD Nguyễn Thu Hiền Xã Sơn Giang Huyện Hương Sơn
79 Nhung hươu khô xay bột Thuận Hà Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà Xã Sơn Giang Huyện Hương Sơn
80 Nhung hươu tươi thái lát Thuận Hà Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà Xã Sơn Giang Huyện Hương Sơn
81 Nhung hươu khô thái lát Hiền Ngọc HKD Nguyễn Thu Hiền Xã Sơn Giang Huyện Hương Sơn
82 Bộ nhung hươu Việt Gold Công ty CP sản xuất và thương mại nhung hươu Việt Xã Sơn Châu  Huyện Hương Sơn
83 Cao xương Hươu Việt Gold Công ty CP sản xuất và thương mại nhung hươu Việt Xã Sơn Châu  Huyện Hương Sơn
  Đông trùng hạ thảo      
84 Đông trùng Hạ Thảo Thiên Tâm HKD Nguyễn Thành Luân Xã Quang Diệm  Huyện Hương Sơn
  Trầm Hương      
85 Trầm Hương Phúc Vinh HTX Hương trầm, vòng trầm TM&DV Thành Vinh Xã Phúc Trạch  Huyện Hương Khê
86 Trầm hương Khánh Duy Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Sản phẩm đặc trưng Phúc Trạch Xã Phúc Trạch  Huyện Hương Khê
87 Vòng trầm Phúc Vinh HTX Hương trầm, vòng trầm TM và DV Thành Vinh Xã  Phúc Trạch Huyện Hương Khê
88 Hương Trầm Đinh Gia HKD Nguyễn Chí Thành (HKD Hương Trầm Phúc Trạch) Xã  Phúc Trạch Huyện Hương Khê
89 Hương Trầm Hiền Linh HTX Hương trầm Hiền Linh Xã Phúc Trạch  Huyện Hương Khê
90 Hương bài thảo mộc HTX sản xuất hương Giáp Thủy Xã Hương Thủy  Huyện Hương Khê
  Nước mắm      
91 Nước mắm Nhất Ninh HKD Nguyễn Thị Ninh Xã  Kỳ Ninh Thị xã Kỳ Anh
92 Nước mắm Lạch Kèn HTX Thiên Phú  Xã Cương Gián Huyện Nghi Xuân
93 Nước mắm Luận Nghiệp HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng Xã  Kỳ Ninh Thị xã Kỳ Anh
94 Nước mắm Trung Khang HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Trung Khang Xã Kỳ Khang Huyện Kỳ Anh
95 Nước mắm Thu Hùng HTX Dịch vụ chế biến thủy hải sản Thu Hùng Xã Cẩm Nhượng Huyện Cẩm Xuyên
96 Nước mắm Bà Thinh  HTX Dịch vụ hậu cần nghề cá Mạnh Cường  Xã Kỳ Hà Thị xã Kỳ Anh
97 Nước mắm Hoài Yến HTX sản xuất, chế biến và dịch vụ thủy hải sản Hoài Yến Xã Thạch Lạc  Huyện Thạch Hà
98 Nước chấm Mạnh Cường HTX thu mua và chế biến THS Mạnh Cường Xã Kỳ Hà  Thị Xã Kỳ Anh
99 Nước mắm Vinh Vân HKD kinh danh nước mắm Vinh Vân Xã Cẩm Lĩnh  Huyện Cẩm Xuyên
100 Nước mắm Sáu Đệ HKD Xã  Xuân Yên  Huyện Nghi Xuân
101 Nước mắm Trang Hương HKD Nguyễn Thị Hương Xã Kỳ Ninh  Thị Xã Kỳ Anh
102 Nước mắm Tuệ Loan HKD Trần Thị Loan  Xã Cẩm Nhượng  Huyện Cẩm Xuyên
103 Nước mắm Lương Cẩn HTX Kinh doanh Thủy hải sản Lương Cẩn Xã Cẩm Nhượng  Huyện Cẩm Xuyên
104 Nước mắm Hoàng Gia Lan Doanh Nghiệp tư nhân Hoàng Gia Lan Xã Thạch Hải  Huyện Thạch Hà
105 Nước mắm Khoàn Minh HKD Nguyễn Thị Khoàn Xã Kỳ Ninh  Thị xã Kỳ Anh
106 Nước mắm Bồ Lô HKD Nguyễn Thị Oanh Xã Thạch Kim  Huyện Lộc Hà
107 Nước mắm Tâm Loan HKD Nguyễn Thị Tâm Thị Trấn Lộc Hà  Huyện Lộc Hà
108 Nước mắm Diện Xuân HKD Hoàng Thị Diện Xã Kỳ Ninh  Thị Xã Kỳ Anh
109 Nước mắm Phú Sáng HTX chế biến hải sản Phú Sáng TT Thiên Cầm  Huyện Cẩm Xuyên
110 Nước mắm Hoa Tùng  HKD Hoa Tùng Xã Cẩm Dương  Huyện Cẩm Xuyên
111 Nước mắm Nga Sơn HKD Nguyễn Thị Quỳnh Nga Xã Thạch Kim  Huyện Lộc Hà
112 Nước mắm Bà Lý HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Trung Tiến Xã Kỳ Khang Huyện Kỳ Anh
113 Nước mắm Đồng Châu HTX chế biến xuất khẩu hải sản Đồng Châu - Cửa Sót Xã Thạch Kim  Huyện Lộc Hà
  Ruốc      
114 Ruốc kem Hương Xuân Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Hương Xuân Xã Thạch Kim Huyện Lộc Hà
115 Mắm ruốc Luận Nghiệp HTX thu mua và chến biến THS Chiến Thắng Xã Kỳ Ninh Thị xã Kỳ Anh
116 Ruốc chua Bà Lý HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Trung Tiến Xã Kỳ Khang Huyện Kỳ Anh
117 Ruốc nêm Nhất Ninh HKD Nguyễn Thị Ninh Xã Kỳ Ninh Thị xã Kỳ Anh
118 Ruốc chua Bà Thinh HTX thu mua và chế biến THS Mạnh Cường Xã Kỳ Hà  Thị Xã Kỳ Anh
119 Ruốc quết Phú Khương HTX thu mua và chế biến THS Phú Khương Xã Kỳ Xuân  Huyện Kỳ Anh
120 Ruốc nêm Khoàn Minh HKD Nguyễn Thị Khoàn Xã Kỳ Ninh  Thị xã Kỳ Anh
121 Chẻo bà Châu HKD Lại Thị Huyền Châu Xã Cẩm Nhượng  Huyện Cẩm Xuyên
122 Cà muối mắm Tuệ Loan HKD Trần Thị Loan Xã Cẩm Nhượng  Huyện Cẩm Xuyên
  Nấm      
123 Nấm linh chi Phú Cường Đạt Công ty CP đầu tư phát triển Phú Cường Đạt Xã Thạch Xuân  Huyện Thạch Hà
124 Nấm linh chi Quang Tung HTX nấm Quang Trung Xã Bình An  Huyện Lộc Hà
125 Nấm sò tươi Quang Trung HTX nấm Quang Trung Xã Bình An  Huyện Lộc Hà
126 Nấm rơm Sen Giáp HKD Nguyễn Thị Sen Xã Thanh Lộc  Huyện Can Lộc
127 Nấm Bào Ngư Hải Yến HTX Hải Yến Xã Hương Bình  Huyện Hương Khê
128 Nấm mộc nhĩ Phú Cường Đạt  Công ty CP đầu tư phát triển Phú Cường Đạt Xã Thạch Xuân  Huyện Thạch Hà
  Bánh      
129 Bánh gai Đức Yên HTX Sản xuất bánh gai Đức Yên Thị trấn Đức Thọ Huyện Đức Thọ
130 Bánh ram Anh Thu HKD Lê Hoài Thu Xã Tân Lâm Hương Huyện Thạch Hà
131 Bánh đa gia vị đặc biệt Phú Tài HKD Đoàn Đăng Phong Thị trấn Hương Khê  Huyện Hương Khê
132 Bánh đa Bà Hà Chợ Cầu HTX bánh đa bánh mướt Kỳ Châu Xã Kỳ Châu  Huyện Kỳ Anh
133 Bánh đa vừng Nguyên Lâm HKD Lê Văn Duẩn Xã Kỳ Giang  Huyện Kỳ Anh
134 Bánh vừng Tâm Anh Tâm Anh Bakery Xã Ích Hậu  Huyện Lộc Hà
135 Bánh đa vừng Minh Thúy Hộ SXKD Trần Văn Minh Xã Việt Tiến  Huyện Thạch Hà
136 Bánh đa nem Nam Chi Công ty CP sản xuất thực phẩm Hồ Cầm Xã Đồng Môn  Thành phố Hà Tĩnh
137 Bánh chưng xanh Hảo Trạch HKD Nguyễn Thị Hảo Thị trấn Đức Thọ  Huyện Đức Thọ
138 Bánh đa vừng Trung Hằng HKD Cao Quốc Trung Xã Tân Dân  Huyện Đức Thọ
139 Bánh đa Ninh Cường HKD Lê Văn Luật  Xã Gia Phố  Huyện Hương Khê
140 Bánh đa vừng đen Hạnh Tâm HKD Lê Minh Tâm Xã Thiên Lộc  Huyện Can Lộc
  Cá, mực, sứa, tôm      
141 Cá mờm rim lạc Luận nghiệp HTX Thu mua và CB thủy hải sản Chiến Thắng Xã  Kỳ Ninh Thị xã Kỳ Anh
142 Cá mờm khô Đỉnh Miện HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Kỳ Phú Xã Kỳ Phú Huyện Kỳ Anh
143 Cá mờm cơm rim Đỉnh Miện HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Kỳ Phú Xã Kỳ Phú Huyện Kỳ Anh
144 Cá ngần khô Hoa Linh Chi THT kinh doanh và chế biến hải sản Hoa Linh Chi Xã Cương Gián  Huyện Nghi Xuân
145 Cá ngần khô Vân Huy THT sản xuất và kinh doanh hải sản Vân Huy Xã Xuân Yên  Huyện Nghi Xuân
146 Cá mờm chiên lá chanh Long Dung HKD Nguyễn Thị Dung  Thị trấn Nghèn  Huyện Can Lộc
147 Cá trỏng khô Vân Huy THT sản xuất và kinh doanh hải sản Vân Huy Xã Xuân Yên  Huyện Nghi Xuân
148 Mực khô Thu Hùng HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Thu Hùng Xã Cẩm Nhượng Huyện Cẩm Xuyên
149 Mực Ngọc Diệp Thạch Kim HKD Nguyễn Thị Trung Xã Thạch Kim  Huyện Lộc Hà
150 Mực khô Hoa Linh Chi THT sản xuất và kinh doanh hải sản Hoa Linh Chi Xã Cương Gián  Huyện Nghi Xuân
151 Mực xé sợi chiên mắm Long Dung HKD Nguyễn Thị Dung  Thị trấn Nghèn  Huyện Can Lộc
152 Mực khô Thanh Sáng  HKD Nguyễn Tiến Sáng Xã Cẩm Nhượng  Huyện Cẩm Xuyên
153 Mực khô Liễu Phượng HKD Trần Thị Liễu Xã Cẩm Nhượng  Huyện Cẩm Xuyên
154 Mực một nắng Cửa Nhượng HTX Hải sản Cửa Nhượng  Xã Cẩm Nhượng  Huyện Cẩm Xuyên
155 Sứa ăn liền Kỳ Khang HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Kỳ Khang Xã Kỳ Khang Huyện Kỳ Anh
156 Sứa ăn liền Trung Khang HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Trung Khang Xã Kỳ Khang Huyện Kỳ Anh
157 Sứa Luận Nghiệp HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng Xã Kỳ Ninh Thị xã Kỳ Anh
158 Sứa ép Hương Quê HKD Nguyễn Văn Hoạt Xã Xuân Liên  Huyện Nghi Xuân
159 Sứa ăn liền Thái Long HKD Xã  Xuân Yên  Huyện Nghi Xuân
160 Sứa ép bãi ngang Thạch Hà THT thu mua và chế biến Sứa Mai Dung Xã Thạch Trị  Huyện Thạch Hà
161 Tôm nõn Hoa Linh Chi THT kinh doanh và chế biến Hải Sản Hoa Linh Chi Xã Cương Gián Huyện Nghi Xuân
162 Tôm nõn khô Thu Hùng HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Thu Hùng Xã Cẩm Nhượng  Huyện Cẩm Xuyên
163 Tôm nõn khô Liễu Phượng HKD Trần Thị Liễu Xã Cẩm Nhượng  Huyện Cẩm Xuyên
  Giò, nem, chả, xúc xích, ruốc bông, bò khô      
164 Giò me Tiến Giáp  Cơ sở sản xuất Giò me Tiến Giáp  Thị trấn Hương Khê Huyện Hương Khê
165 Giò lụa Trường An Đồng Lộc HKD Nguyễn Mạnh Nam Thị trấn Đồng Lộc Huyện Can Lộc
166 Giò lụa Tiến Giáp Cơ sở sản xuất giò me Tiến Giáp Thị trấn Hương Khê  Huyện Hương Khê
167 Giò lụa Loan Độ HKD Trần Thị Loan Xã Cẩm Quan  Huyện Cẩm Xuyên
168 Giò bột Hòa Hiệp HKD Đoàn Thị Trị Xã Sơn Long  Huyện Hương Sơn
169 Giò bò Loan Độ HKD Trần Thị Loan Xã Cẩm Quan  Huyện Cẩm Xuyên
170 Giò bò Hương Văn HKD Dương Ngọc Văn Xã Cổ Đạm  Huyện Nghi Xuân
171 Giò nạc Sơn Cẩm HKD Trần Thị Hồng Cẩm Phường Bắc Hà  Thành phố Hà Tĩnh
172 Giò da Thành Duẩn HKD T&D Thành Duẫn  Xã Lưu Vĩnh Sơn  Huyện Thạch Hà
173 Nem chua Ý Bình  Cơ sở sản xuất nem chua Ý Bình Thị trấn Phố Châu Huyện Hương Sơn
174 Chả cá Mậu Nguyễn HKD Nguyễn Văn Mậu Xã  Xuân Giang Huyện Nghi Xuân
175 Chả mực Hoàng Gia Lan Doanh Nghiệp tư nhân Hoàng Gia Lan Xã Thạch Hải  Huyện Thạch Hà
176 Xúc xích heo Thủy Mộc Công ty TNHH Thủy Mộc Organic Thị trấn Phố Châu  Huyện Hương Sơn
177 Ruốc bông heo Hoa Hào HKD Nguyễn Thị Hoa TT Phố Châu  Huyện Hương Sơn
178 Thịt bò khô Hoa Hào HKD Nguyễn Thị Hoa TT Phố Châu  Huyện Hương Sơn

                                          DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐÃ ĐẠT 4 SAO OCOP 2019 - 2021

TT    Sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa Chỉ Huyện
1 Nhung hươu khô tán bột Chiến Sơn Công ty CP Nông nghiệp Hương Sơn Xã Kim Hoa Huyện Hương Sơn
2 Cam giòn Xuân Hòa Thượng Lộc HTX Trà Sơn xã Thượng Lộc Xã Thượng Lộc Huyện Can Lộc
3 Nước mắm Luận nghiệp HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng Xã Kỳ Ninh Thị xã Kỳ Anh
4 Nước mắm Kỳ Phú HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Kỳ Phú Xã Kỳ Phú Huyện Kỳ Anh
5 Trà gừng hòa tan HADIPHAR Công ty CP dược Hà Tĩnh – HADIPHAR Phường Hà Huy Tập Thành phố Hà Tĩnh
6 Yến sào tinh chế Xứ Nghệ Công ty TNHH Tư vấn nông nghiệp An Nông Xã Nam Điền Huyện Thạch Hà
7 Nước mắm Phú Khương HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương Xã Kỳ Xuân Huyện Kỳ Anh
8 Nước mắm cốt nhĩ Nhất Ninh HKD Nguyễn Thị Ninh Xã Kỳ Ninh Huyện Kỳ Anh
9 Đông Trùng Hạ Thảo Phú Nhân Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Hoàng Khôi TT Xuân An Huyện Nghi Xuân
10 Rượu Minh Lương Golden Rice HTX dịch vụ kinh doanh tổng hợp Minh Lương Phường Trung Lương Thị xã Hồng Lĩnh
11 Trầm Hương Tâm Thiên Hương  Công ty TNHH TMDV Linh Trang Phường Bắc Hà Thành phố Hà Tĩnh
12 Đông Trùng Hạ Thảo sấy thăng hoa HKD Lê Thị Cẩm Vân Phường Hưng Trí Thị xã Kỳ Anh

 


Phòng XT và HTDN