28/02/2024 08:40:26
Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 (số 82 ngày 27/02/2024), trong đó đã đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2023 và xây dựng Chương trình cụ thể các hoạt động năm 2024 và giao các đơn vị chủ trì triển khai thực hiện.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh là cơ quan được giao: thường trực theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình, tổng hợp báo cáo định kỳ theo đúng quy định; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm việc và phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài, các Trung tâm Xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Chương trình đảm bảo có hiệu quả.

Các nội dung chính của Chương trình như sau:

Tình hình thu hút đầu tư:

Tình hình đăng ký doanh nghiệp, thu hút đầu tư có một số tín hiệu tích cực. Về thu hút đầu tư năm 2023, chấp thuận chủ trương đầu tư 23 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 2.365 tỷ đồng và 02 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 70 triệu USD. Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh có gần 1.480 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư hơn 144.888 tỷ đồng và 71 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 16,1 tỷ USD. Về tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2023, thành lập mới 1.200 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; lũy kế đến nay toàn tỉnh có gần 13.000 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đang hoạt động, đóng góp 50% thu ngân sách nội địa.

Ngoài việc hỗ trợ các Nhà đầu tư thực hiện các dự án đã được chấp thuận, Tỉnh đang tiếp tục kết nối, hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thành hồ sơ thủ tục để thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án lớn như: Tập đoàn Vingroup đề xuất dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đề xuất dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh và KCN Phía Tây thành phố Hà Tĩnh; Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Silk Path đề xuất dự án Khu thương mại, dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà; Tập đoàn FPT đề xuất đầu tư xây dựng trường phổ thông liên cấp FPT tại Hà Tĩnh, mở cơ sở đào tạo của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, đồng hành cùng địa phương trong việc cải thiện các chỉ số chuyển đổi số…

Các hoạt động xúc tiến đầu tư đã thực hiện:

Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023, thời gian qua Tỉnh đã chủ động triển khai các hoạt động XTĐT nhằm quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Hà Tĩnh, cụ thể:

- Tổ chức thành công Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh với chủ đề “Hà Tĩnh, hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng”. Hội nghị đã thu hút sự quan tâm tham dự trực tiếp của trên 800 đại biểu của các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, cơ quan ngoại giao của các nước, các tỉnh của nước bạn Lào và Thái Lan, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Hội nghị đã được sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp Nhân dân qua hình thức trực tuyến của trên 270 điểm cầu kết nối toàn tỉnh và phát sóng trực tiếp trên kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh. Tại Hội nghị, 14 dự án đã được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 9.631 tỷ đồng; 25 Biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã được ký kết, với tổng mức đầu tư hơn 219.000 tỷ đồng. 

Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh với chủ đề “Hà Tĩnh, hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng”

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua việc tham gia các Hội thảo, Hội nghị xúc tiến đầu tư của khu vực, Trung ương như: Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng tại tỉnh Bình Định; Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải Trung Bộ, vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ và vùng Đồng bằng Sông Hồng tại thành phố Vinh, Nghệ An; Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam Expo 2023; Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12; Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng Sông Hồng - Hà Nam năm 2023...

Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải Trung Bộ, vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ và vùng Đồng bằng Sông Hồng tại thành phố Vinh, Nghệ An

Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng tại tỉnh Bình Định

- Các hoạt động xúc tiến đầu tư khác được tỉnh tiếp tục kêu gọi, kết nối, làm việc, xúc tiến dự án đầu tư với các nhà đầu tư chiến lược hàng đầu như: Tổ chức Đoàn công tác tham dự Diễn đàn doanh nghiệp kiều bào Châu Âu lần thứ 12 và Xúc tiến đầu tư tại Châu Âu, tại chuyến đi, UBND tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư VFT Industry (CHLB Đức) về thực hiện dự án Nhà máy thép không gỉ xanh tại Khu kinh tế Vũng Áng; Tổ chức các cuộc làm việc với các nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án tại tỉnh như: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP với đề xuất đầu tư  Nhà máy điện LNG và Trung tâm kho cảng LNG tại Khu kinh tế Vũng Áng; Công ty Cổ phần phát triển Fuji Đức Giang với đề xuất đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh; Công ty Cổ phần Erex (Nhật Bản) với đề xuất nhà máy điện sinh khối tại Cum công nghiệp Kỳ Hưng, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh…

- Tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền về: Phương án phát triển cụm công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025; Đề án đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tổ chức Đoàn nghiên cứu và học tập cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu và triển khai phương án phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp trong Quy hoạch tỉnh tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; Đoàn khảo sát thực tế về tình hình xuất nhập khẩu, logistics và nhu cầu hàng hoá đi qua tỉnh Hà Tĩnh của CHDCND Lào.

- Tổng hợp những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư để hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiến nghị, đề xuất trong lĩnh vực tài chính với Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh để tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2023.

Trung tâm HTPTDN&XTĐT chủ trì tổ chức Gặp mặt làm việc với các Doanh nghiệp Du lịch trên địa bàn tỉnh đầu năm 2024

- Vận hành trang thông tin điện tử về hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hoạt động có hiệu quả bước đầu với việc liên tục cập nhật, số hóa dữ liệu xúc tiến đầu tư; xây dựng chuyên trang hỗ trợ trực tuyến, tạo ra cơ chế tương tác trực tiếp giữa bộ phận hỗ trợ, tư vấn đầu tư của cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Hà Tĩnh năm 2023.

- Thông qua các nhà đầu tư (Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức...) đã có dự án đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp nghiên cứu đánh giá tiềm năng, xu hướng và kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hậu thép, công nghiệp công nghệ cao.

- Cung cấp tài liệu về tiềm năng, lợi thế, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, tình hình thu hút đầu tư của Hà Tĩnh cho các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu đầu tư vào Hà Tĩnh.

Các hạn chế và nguyên nhân

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu chức năng...; công tác thu hút xã hội hóa đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; công tác giải phóng mặt bằng đã được địa phương quan tâm và đạt một số kết quả nhất định, nhưng còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc triển khai dự án và thu hút đầu tư.

- Mặc dù có nhiều nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư nhưng số lượng dự án đề xuất và được xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư còn chưa tương xứng, nhất là các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao; thương mại dịch vụ, du lịch với quy mô lớn; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp FDI từ các nước có thế mạnh về vốn và công nghệ như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia thuộc khu vực EU...

- Công tác hỗ trợ và triển khai thực hiện các dự án sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện nhưng số lượng dự án triển khai, đi vào hoạt động còn chưa tương xứng; một số dự án triển khai chưa đảm bảo tiến độ cam kết; việc tìm kiếm thị trường đầu ra cho các sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là sản phẩm nông nghiệp còn gặp khó khăn.

- Việc thu hút các dự án đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch; hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nông lâm nghiệp, khoa học công nghệ, y tế hiệu quả chưa cao; quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng để thu hút các dự án đầu tư trọng điểm còn hạn chế...

​- Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng đầu tư còn bị động, hiệu quả chưa cao, chủ yếu mới tập trung vào công tác giới thiệu, quảng bá bằng hình ảnh, clip... Các hoạt động xúc tiến đầu tư thực hiện đơn lẻ, chưa có nhiều chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư có tính liên vùng, liên ngành, gắn kết với xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch. 

- Công tác xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tích dự báo chưa cao, chưa đáp ứng sát với nhu cầu đầu tư. Việc công bố và cung cấp thông tin về các quy hoạch của tỉnh trên trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành chưa cập nhật thường xuyên.

- Thủ tục hành chính về đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong điều kiện phát triển, hội nhập.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh còn mỏng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kinh nghiệm xúc tiến đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nguyên nhân khách quan:

- Thời gian qua tình hình kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; thời tiết không thuận lợi,… đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như hoạt động kêu gọi thu hút đầu tư.

- Hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực chưa thống nhất, còn có sự chống chéo, vướng mắc chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn khi áp dụng và tiếp cận trong quá trình quản lý nhà nước cũng như hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước có hạn,chưa đáp ứng để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc đồng bộ giữa các quy hoạch (xây dựng, sử dụng đất,...) còn chưa hoàn toàn thống nhất, một số trường hợp còn làm khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, lập hồ sơ đề xuất dự án. Việc công bố và cung cấp thông tin về một số quy hoạch của tỉnh trên trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành và địa phương chưa được quan tâm đúng mức. 

- Người đứng đầu một số sở, ngành, địa phương, đơn vị chưa xây dựng được phương án tối ưu để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; việc phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án còn chưa thực sự chủ động, tích cực; việc chồng chéo trong thực hiện quy định pháp luật về đất đai và đầu tư chưa được khắc phục; việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục về đất đai, công tác giải phóng mặt bằng chưa kịp thời dẫn đến kéo dài thời gian đưa dự án đi vào hoạt động.

- Công tác xúc tiến đầu tư tổ chức thực hiện chưa đạt được hiệu quả tương xứng; chưa thực hiện được xã hội hóa trong hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Công tác phối hợp quản lý nhà nước giữa các ngành, các cấp đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư còn bất cập, hiệu quả chưa cao.

- Công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã được áp dụng nhưng còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu về trao đổi thông tin và xử lý thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

- Một số nhà đầu tư chưa tuân thủ báo cáo các thông tin về tiến độ thực hiện án, nội dung đầu tư,... dẫn đến việc xử lý, hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư chưa kịp thời.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2024

Quan điểm, định hướng và mục tiêu

Quan điểm

- Tập trung thực hiện các định hướng, mục tiêu chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Quy hoạch tổng thể Quốc gia; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khoá XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của 6 vùng kinh tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 tại Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; các chương trình hành động của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Nghị quyết số 02 hàng năm của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cáo năng lực cạnh tranh quốc gia và các chương trình, kế hoạch của Hà Tĩnh triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, định hướng tại các chủ trương trên.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và phát huy sự năng động, sáng tạo của người dân và doanh nghiệp trong việc thu hút và hợp tác đầu tư.

- Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường liên kết trong phát triển với các địa phương khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, mở rộng hội nhập quốc tế.

- Thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng cao, tạo liên kết chuỗi sản xuất… đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp sau thép, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng - điện, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kết cấu hạ tầng… 

- Đa phương hóa, đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư; đan xen lợi ích trong hợp tác đầu tư nước ngoài và kết nối với khu vực kinh tế trong nước; phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Định hướng thu hút đầu tư:

​Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển để đáp ứng các mục tiêu kinh tế - xã hội là rất lớn, trong khi ngân sách nhà nước hạn hẹp, các nguồn vốn vay và tài trợ nước ngoài ngày càng kém ưu đãi. Vốn đầu tư nước ngoài là nguồn bổ sung cần thiết để thực thi các định hướng phát triển kinh tế ngành, vùng và địa phương. Nhằm đảm bảo huy động được nguồn lực theo đúng định hướng, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021 - 2025 nói chung và năm 2024 nói riêng, công tác xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 cần tiếp tục bám sát định hướng sau: 

​- Thu hút đầu tư trên cơ sở Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.

- Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cần tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng cao, tạo liên kết chuỗi sản xuất… đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có thế mạnh của địa phương, lĩnh vực còn nhiều dư địa để phát triển như: (1) Lĩnh vực công nghiệp: tăng cường công tác xã hội hóa đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thu hút các tập đoàn, tổng công ty đầu tư các dự án đầu tư sản xuất vào các khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp theo quy hoạch; (2) Lĩnh vực dịch vụ - du lịch: ưu tiên các dự án dịch vụ thuộc lĩnh vực trọng điểm được xác định trong thời kỳ quy hoạch như dịch vụ du lịch biển, du lịch sinh thái, tâm linh, dịch vụ logistics và các dự án có quy mô lớn, hiện đai, có tính cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đến các ngành, lĩnh vực khác; (3) Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, tạo giá trị gia tăng lớn; các dự án có quy mô lớn gắn với tập trung, tích tụ ruộng đất; (4) Lĩnh vực hạ tầng đô thị - nhà ở: ưu tiên thu hút đầu tư các dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở quy mô lớn, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tại các đô thị lớn như thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và các trung tâm đô thị khác có nhu cầu nhà ở cao; đảm bảo phù hợp với Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn.  

- Khuyến khích việc chọn lọc các nhà đầu tư: (1) Đối với nhà đầu tư nước ngoài: có thương hiệu, có năng lực tài chính lớn, có khả năng đầu tư ổn định, lâu dài, có tính liên kết và thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm phụ trợ; không khuyến khích các dự án đầu tư nước ngoài không có cam kết đầu tư lâu dài tại tỉnh; không cố định theo quốc gia hay đối tác, mà tùy theo lĩnh vực và công nghệ cụ thể dựa vào sự phát triển của lĩnh vực đó trên thế giới, thế mạnh, thị phần của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị đó để nhận định năng lực đầu tư và mở rộng kinh doanh của nhà đầu tư, khả năng bền vững, hiệu quả của dự án. (2) Đối với các nhà đầu tư trong nước: là các nhà đầu tư thuộc tập đoàn kinh tế lớn có tiềm lực tài chính, các doanh nghiệp thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) đầu tư các dự án vào tỉnh trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, logistics. Đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp ngoài tỉnh thành lập doanh nghiệp mới hoặc mở chi nhánh hạch toán độc lập tại Hà Tĩnh để triển khai các dự án qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.

- Khuyến khích các dự án đầu tư có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phát huy lợi thế so sánh, bảo vệ tốt môi trường, đảm bảo phát triển lâu dài và bền vững, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng.

- Tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, chọn lọc các dự án có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ”, hỗ trợ các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh. Xúc tiến đầu tư một cách chủ động, có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục duy trì các thị trường và đối tác truyền thống, đồng thời mở rộng thị trường, đối tác mới theo các Hiệp định đa phương hoặc song phương mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. Đa dạng hóa các phương thức xúc tiến đầu tư, ứng dụng công nghệ số trong công tác xúc tiến đầu tư và quản lý nhà nước đối với xúc tiến đầu tư.

Mục tiêu:

- Tập trung nguồn lực thu hút đầu tư để góp phần phục hồi nền kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, giải quyết lao động, việc làm.

- Hoàn thiện các chính sách thu hút, hợp tác đầu tư nhất là đối với đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Quy hoạch tỉnh; đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Không ngừng đổi mới, đa dạng hóa cách thức tổ chức các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư để đạt kết quả cao, trọng tâm, trọng điểm và tránh lãng phí như tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hình thức trực tuyến, tận dụng các quan hệ hợp tác quốc tế đã được thiết lập.

- Năm 2024, phấn đấu thu hút trên 100 dự án, trên cơ sở những dự án đang xúc tiến như: Khu công nghiệp sản xuất ô tô và linh kiện phụ trợ và Khu nhà ở xã hội tại Khu kinh tế Vũng Áng; Khu Công nghiệp Gia Lách mở rộng; Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh; Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh; Khu công nghiệp Kỳ Trình - Kỳ Thịnh; Khu công nghiệp Hạ Vàng; Hạ tầng kỹ thuật các CCN theo Quy hoạch tỉnh; Tổ hợp nghỉ dưỡng, sân golf quốc tế Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà; Khu thương mại, dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam, huyện Thạch Hà; Công viên trung tâm và khu đô thị Lam Hồng Garden Park City, thành phố Hà Tĩnh; Khu đô thị và tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng phía nam khu du lịch Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm; Tổ hợp văn phòng và Trung tâm thương mại đường Ngô Quyền… 

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư chiến lược là các tập đoàn lớn trong nước đặc biệt là các công ty, tập đoàn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Ecopark, Tập đoàn Sungroup, Tập đoàn TH, Tập đoàn T&T, Tập đoàn FPT, Công ty Cổ phần Cá tầm Việt Nam, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt...; các đối tác tiềm năng nước ngoài có thể mạnh về vốn, công nghệ như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia thuộc khu vực EU…

- Đẩy mạnh cải cách hành chính kết hợp với cải thiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Phấn đấu năm 2024, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục nằm trong nhóm khá của cả nước, phấn đấu tăng 01 - 02 bậc so với năm 2023; các chỉ số CCHC của tỉnh được cải thiện và nâng cao về thứ hạng: Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) phấn đấu tăng 01 - 02 bậc so với năm 2023; Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) được cải thiện thứ hạng và tăng 02 - 05 bậc so với năm 2023.

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 2024

Chương trình xúc tiến đầu tư 2024 bao gồm các hoạt động thuộc 8 nhóm với nội dung cụ thể như sau: 

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng, đối tác đầu tư:

- Hoạt động 1: Kết nối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các tỉnh, thành phố trong cả nước để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phối hợp tạo mối liên kết vùng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước đặc biệt các bộ phận thương mại tại các Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán nhằm cập nhật thông tin, xu hướng đầu tư FDI vào Việt Nam và địa phương. Tham gia các hội nghị, hội thảo đầu tư quốc tế. Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

- Hoạt động 2: Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác của tỉnh với các nước, tập đoàn kinh tế, tài chính quốc tế; tranh thủ các nguồn vốn, công nghệ, tri thức và các nguồn viện trợ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên các đối tác tiềm năng nước ngoài có thể mạnh về công nghệ cao, công nghệ nguồn, đứng đầu các chuỗi cung ứng; là thành viên cùng tham gia các Hiệp định FTA đa phương với Việt Nam (CPTPP, RCEP, EVFTA,...) như: Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,... Tăng cường làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế về thu hút đầu tư, sản phẩm chủ lực, kêu gọi thu hút đầu tư vào Hà Tĩnh và tìm đầu ra cho các sản phẩm của tỉnh.

- Hoạt động 3: Tiếp cận, kết nối với các chuyên gia khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ có quy mô lớn, nhà đầu tư cơ sở vật chất khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy, cổ vũ làn sóng khởi nghiệp sáng tạo của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư:

- Hoạt động 1: Tiếp tục giới thiệu rộng rãi về Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Danh mục và thông tin cụ thể các dự án kêu gọi đầu tư tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và trong và ngoài nước trên các tài liệu, ấn phẩm xúc tiến đầu tư và trên Trang thông tin điện tử về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Hoạt động 2: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, đất nước con người và tiềm năng phát triển của tỉnh Hà Tĩnh đến với các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước và bạn bè quốc tế nhằm thu hút sự quan tâm cũng như kêu gọi các nhà đầu tư vào tỉnh qua nhiều hình thức: 

+ Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước, trong đó, linh hoạt áp dụng, tham gia hình thức tổ chức trực tuyến, trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến với trực tiếp phù hợp điều kiện thực tế; tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, nghiên cứu các phương án tổ chức Hội thảo trực tuyến để kết nối nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu muốn khảo sát đầu tư tại Hà Tĩnh.

+ Tổ chức, tham gia đoàn công tác để xúc tiến đầu tư theo từng chuyên đề hoặc đối tác cụ thể; các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

+ Thực hiện các chương trình tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước; đặt hàng cơ quan truyền thông uy tín trong nước viết bài, làm phóng sự trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử; làm phim quảng bá môi trường đầu tư tại Hà Tĩnh.

+ Tham gia các đoàn xúc tiến đầu tư do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

+ Duy trì quan hệ và trao đổi thông tin định kỳ cho các tổ chức xúc tiến đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp như VCCI, KOTRA, KORCHAM (Hàn Quốc), JETRO (Nhật Bản), AmCham (Hoa Kỳ), EuroCham (châu Âu), SBF, SMF (Singapore).

Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư:

- Hoạt động 1: Định kỳ tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

- Hoạt động 2: Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua tổng hợp kiến nghị doanh nghiệp; kết nối doanh nghiệp với các Ngân hàng thương mại...; tổng hợp và chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ”, tạo động lực lan tỏa, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến nghiên cứu cơ hội đầu tư tại địa bàn tỉnh.

- Hoạt động 3: Tổ chức các hội nghị, hội thảo để triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về các văn bản, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Hoạt động 4: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hiệu quả của các Tổ Công tác liên ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư như: Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh; Tổ công tác hỗ trợ xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh; Tổ Công tác hỗ trợ xử lý các nội dung tồn đọng, vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 06/3/2023; Tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng theo Quyết định 3413/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh.

Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

- Hoạt động 1: Thường xuyên cập nhật các định hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực trên địa bàn của địa phương; các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, định hướng thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, công tác đối ngoại, các thông tin chuyên đề về các ngành, lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư trên các kênh thông tin điện tử. 

- Hoạt động 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư; thu thập, hệ thống hóa các số liệu về môi trường đầu tư, pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư. Hệ thống hóa, số hóa các dữ liệu về quy hoạch, cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng…

- Hoạt động 3: Vận hành có hiệu quả các trang thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư. Thường xuyên kết nối, tổng hợp tình hình triển khai dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; điều hành quản trị tốt Chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan Nhà nước trả lời”. 

Chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan Nhà nước trả lời”

Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư:

Hoạt động: Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nhằm điều chỉnh, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục những dự án đã có chủ đầu tư, những dự án không còn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư phải đảm bảo đầy đủ các thông tin cơ bản đề nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu.

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư:

- Hoạt động: Xây dựng các ấn phẩm tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, bao gồm: Sách, tài liệu quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh (sử dụng các ngôn ngữ thông dụng như tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc); danh mục dự án kêu gọi đầu tư và nội dung chi tiết của dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Duy trì trang thông tin điện tử về xúc tiến đầu tư, phát hành bản tin cung cấp thông tin về đầu tư, thương mại, du lịch phục vụ nhu cầu thông tin kinh tế của tỉnh. Tham gia trưng bày các ấn phẩm, tài liệu quảng bá và xúc tiến đầu tư các dự án trên địa bàn tại các Hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài nước. Nghiên cứu số hóa các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư để truyền tải thông tin đến đông đảo các nhà đầu tư.

Đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư:

- Hoạt động 1: Tham gia các lớp bồi dưỡng về hội nhập kinh tế - quốc tế; tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, tình hình thu hút đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quốc gia, cơ chế, chính sách,... do Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư các tỉnh phía Bắc tổ chức.

- Hoạt động 2: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư về kỹ năng xúc tiến đầu tư bao gồm: Nghiên cứu, học tập các địa phương đã thành công trong việc thu hút đầu tư các dự án trong lĩnh vực du lịch, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp,công nghiệp nặng,… về cách thức xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư, kinh nghiệm trong cải cách thủ tục hành chính, cách thức triển khai và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cấp sở ngành, huyện, thành phố, thị xã (DDCI), các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ và phiên - biên dịch chuyên ngành xúc tiến đầu tư và lập, triển khai dự án.

Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư:

- Hoạt động 1: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công Thương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư với nhiều hình thức và quy mô khác nhau. Tham dự các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong nước do các Bộ, ngành, Trung ương tổ chức; đón tiếp, gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan thông tấn, báo chí đến làm việc tại tỉnh.

- Hoạt động 2: Tăng cường chủ động tiếp xúc cấp cao với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại các nước phát triển (G7, G8, OECD,...), các hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng lớn của các quốc gia đang có chính sách chuyển dịch dòng vốn đầu tư để tập trung kêu gọi đầu tư vào tỉnh.

- Hoạt động 3: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đối tác trong hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Hoạt động 4: Tham mưu tổ chức các hoạt động ngoại giao và các buổi
làm việc, họp trực tuyến,... theo chuyên đề với Đại sứ quán, Lãnh sự quán, các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam để tăng cường quan hệ, hợp tác và thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh.


Trần Nguyễn Huỳnh - Giám đốc Trung tâm HTPTDN và XTĐT