16/05/2024 11:02:26
Các dịch vụ du lịch được đưa vào danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 04/5/2024, tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua Nghị quyết số 159/NQ-HĐND về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Du lịch Hà Tĩnh đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn du khách

Trong đó, có 6 nội dung thuộc lĩnh vực du lịch đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra trong Nghị quyết, bao gồm:

- Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước.

- Phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và địa phương.

- Tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch quy mô liên vùng, quốc gia.

- Bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch.

- Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng.

- Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch.

Ngoài ra, Nghị quyết còn thông qua danh mục của 35 nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá, 3 nội dung thuộc lĩnh vực gia đình, 8 nội dung thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao và 11 nội dung của dịch vụ khác thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Nghị quyết có vai trò quan trọng, định hướng phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới. Giúp định hướng phát triển du lịch một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu cấp thiết cho phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập, đưa du lịch Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Bắc Trung Bộ.

IPA Hà Tĩnh là đơn vị được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Hà Tĩnh đến với du khách trong nước, quốc tế

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh (IPA Hà Tĩnh) là đơn vị sự nghiệp thực hiện chức năng tham mưu trực tiếp, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, xúc tiến quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh.

Địa chỉ: Số 02A, Nguyễn Chí Thanh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

Điện thoại: 0936 488 357; Email: xtdt.hatinh@gmail.com;

Website: xuctiendautu.hatinh.gov.vn.

 


Lê Hoa