05/11/2021 08:26:06
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH (DDCI)

Ngày 04/11/2021, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đơn vị tư vấn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (DDCI).

Hội nghị nhằm hướng dẫn triển khai đánh giá bộ chỉ số DDCI năm 2021 cho các cán bộ đầu mối của 28 sở, ban, ngành và 13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Địa phương tham gia tập huấn

DDCI (Department & District Competitiveness Index) là Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã. Mục tiêu tổng thể của việc triển khai DDCI là thúc đẩy cải thiện chất lượng điều hành của các Sở, ngành, huyện, thị xã tại mỗi tỉnh, thành phố, tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các cấp nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại địa phương.

Ông Trần Nguyễn Huỳnh - Giám đốc Trung tâm HTPTDN&XTĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, đại diện Đơn vị tư vấn đã giới thiệu về Bộ chỉ số DDCI: phương pháp khảo sát, đánh giá, xếp hạng và ý nghĩa của việc triển khai Bộ chỉ số DDCI đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời giới thiệu thực tế triển khai Bộ chỉ số DDCI ở các tỉnh, thành phố trong những năm qua.

Ông Lê Toàn Thắng – Phó chánh Thanh tra tỉnh: Cần có sự đánh giá phân biệt trong phiếu khảo sát giữa Thanh tra tỉnh với bộ phận thanh tra của các sở, ngành.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, kiến nghị để đơn vị tư vấn giải đáp, ghi nhận và bổ sung.

Ông Đinh Tuấn Minh - đại diện đơn vị tư vấn trả lời, cung cấp thêm các thông tin cho các đại biểu.

Theo kế hoạch triển khai đánh giá DDCI năm 2021, đơn vị tư vấn đang khảo sát khoảng hơn 1800 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh để thu thập thông tin, phân tích, đánh giá. Dự kiến kết quả phân tích sẽ có và được công bố vào cuối năm 2021.


Hồng Hoa/XTĐT