Phim Xúc tiến đầu tư năm 2022

Haivina Hồng Lĩnh

Giới thiệu về công ty Gang thép Hưng Nghiệp

Thấy gì từ chỉ số PCI năm 2021 của Hà Tĩnh?

Thu hút đầu tư vào Hà Tĩnh,

Thu hút đầu tư, những chuyển động vui

DDCI Hà Tĩnh - Tiếng nói của Doanh nghiệp, trách nhiệm của Chính quyền.

Hà Tĩnh - Tiềm năng và cơ hội đầu tư 2019

Xây dựng trung tâm logistics tại KKT Vũng Áng: Tiềm năng nhiều, cơ hội lớn!

Hà Tĩnh - Điểm đến của các nhà đầu tư