DOANH NGHIỆP HỎI - CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRẢ LỜI

Cung cấp kênh thông tin nhằm tăng cường việc tiếp nhận, trao đổi thông tin; giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.