14/06/2021 08:23:15
Giới thiệu chung

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư; trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở đặt tại số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.


Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh