02/11/2021 15:43:58
Khảo sát chỉ số DDCI: Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh!

DDCI (Department and District Competitiveness Index) là bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và Địa phương - được dùng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các sở, ngành, địa phương.

Đây là bộ chỉ số kép đánh giá hai khối cơ quan trong tỉnh và là một trong các hướng đi mới được triển khai ở một số tỉnh thành trong thời gian gần đây để cải thiện bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

Hiệu quả của việc đánh giá này là tạo nên sự cạnh tranh, thi đua trong khối các sở, ngành, địa phương để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhận thức rõ điều này, các ngành, địa phương trong tỉnh sẽ có những “cải cách” quyết liệt để khẳng định vị thế, niềm tin với nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp.  

Muốn đồng hành, tạo ra các phương pháp, các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thật sự hiệu quả và sát thực tế thì việc lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp sẽ đưa ra các quyết sách đúng đắn. Hà Tĩnh hiện nay đang cùng với cả nước thực hiện phương châm: luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp phát triển ổn định tại địa phương.

Thực tiễn cũng cho thấy, tỉnh đã có nhiều động thái tích cực, quyết liệt để thực hiện phương châm này như: tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp, các cuộc xúc tiến đầu tư, gặp gỡ doanh nghiệp, tạo diễn đàn “doanh nghiệp hỏi – cơ quan nhà nước trả lời”… nơi doanh nghiệp chia sẻ, trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp thực sự đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Ngoài việc tiếp cận gần hơn, sát hơn với doanh nghiệp, qua báo cáo DDCI tỉnh cũng xác định rõ cần phải giải quyết những mặt còn hạn chế trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước; đặc biệt chú trọng cải cách hành chính mà trọng tâm là rút ngắn thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp khi tiếp cận và làm việc với các cơ quan chuyên môn của tỉnh.

DDCI Hà Tĩnh thực hiện từ năm 2021 với mục tiêu là tạo sự cạnh tranh về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền, các huyện, thị xã thành phố và các sở, ban, ngành thuộc tỉnh. Chỉ số DDCI được xây dựng với mục đích kép, một mặt trao quyền cho doanh nghiệp đóng góp tiếng nói và thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh; mặt khác, đặt các cơ quan, đơn vị của tỉnh vào tâm thế thường trực cải cách và nâng cao chất lượng dịch vụ. Mục tiêu cũng chính là cải thiện sức cạnh tranh và thứ hạng của từng địa phương, đơn vị, qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Kết quả DDCI là cơ hội để các ngành, địa phương nhìn lại mình, tự soi lại mình, chỉ số nào được đánh giá chưa tốt thì phải nghiêm túc nhìn nhận lại để cải thiện, khắc phục trong thời gian tới. Tinh thần cải cách sẽ triển khai đến tất cả các xã phường, từng công chức, chỉ còn một doanh nghiệp còn kêu ca, phàn nàn thì sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

DDCI 2021 của Hà Tĩnh bao gồm 9 chỉ số thành phần: (1) tính minh bạch và tiếp cận thông tin; (2) tính năng động và hiệu lực; (3) chi phí thời gian; (4) chi phí không chính thức; (5) cạnh tranh bình đẳng; (6) hỗ trợ doanh nghiệp; (7) thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; (8) vai trò người đứng đầu và (9) tiếp cận đất đai. Trong đó các Sở, ban, ngành được đánh giá thông qua 8 chỉ số (từ 1-8); UBND các huyện, thị xã, thành phố thông qua 9 chỉ số (từ 1-9, có thêm chỉ số tiếp cận đất đai).

Là năm đầu thực hiện DDCI, nên báo cáo kết quả khảo sát vào cuối năm rất quan trọng do đó cần sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, sự quan tâm phân tích kết quả từ các sở ban ngành và UBND cấp huyện, cần xem đây là một kênh để nhìn nhận các mặt còn hạn chế trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước từ đó có các giải pháp phù hợp trong công tác điều hành.


Trần Nguyễn Huỳnh/XTĐT