21/10/2022 10:47:48
Giới thiệu thông tin về hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

          Ngày 27/9/2022, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 180/QDNNVV-NVCV giới thiệu thông tin về hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh biết về chương trình (Có Văn bản và thông tin do Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi kèm theo).

Kính đề nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu, đăng ký (nếu có nhu cầu), mọi thông tin liên hệ trực tiếp Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Địa chỉ: Phòng 301 Nhà F, số 6B Hoàng Diệu, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (Số máy lẻ 379) hoặc số

hotline: 0867970880.

- Email: smedf@mpi.gov.vn.

- Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

- Facebook: https://www.facebook.com/smedf.mpi

 

File đính kèm: 01.-CV-cho-vay-gian-tiep-26.9.2022.pdf


Hoàng Thị Hiền/XTDT