19/07/2023 16:46:09
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên Trang thông tin điện tử.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mở chuyên mục “Giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp” trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối tại địa chỉ https://dukcq.hatinh.gov.vn/

Trang chủ Trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối CCQ và DN tỉnh

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền đến khách hàng về sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ mới.

Các sản phẩm, dịch vụ đăng giới thiệu, quảng bá trên Trang thông tin phải do các doanh nghiệp trong Đảng ủy khối sản xuất, cung cấp; phải đảm bảo phù hợp các quy định của Pháp luật về quảng cáo, giới thiệu sản phẩm; các doanh nghiệp được miễn phí khi đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.


Chuyên mục Giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử
của Đảng ủy khối CCQ và DN tỉnh

Các doanh nghiệp gửi thông tin giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình về Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối (qua đồng chí Nguyễn Thị Hoa – chuyên viên, số điện thoại 0915.414.565). 

Theo Ban Tuyên giao, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 24 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp đang

sinh hoạt trong Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với 2.638 đảng viên.

 

 


Viết Cương.