Website is in trial operation. We look forward to hearing from you!
HOT NEWS
 • Ha Tinh's export turnover exceeds the
  Ha Tinh's export turnover exceeds the "milestone" of 1.3 billion USD
 • Ha Tinh to rank among top provinces with high bussiness growth rate
  Ha Tinh to rank among top provinces with high bussiness growth rate
 • Ha Tinh province makes efforts to promote investment in the context of the impact of the Covid-19 epidemic
  Ha Tinh province makes efforts to promote investment in the context of the impact of the Covid-19 epidemic
 • Highlights of the socio-economic situation of Ha Tinh province in the first 6 months of 2021
  Highlights of the socio-economic situation of Ha Tinh province in the first 6 months of 2021
 • Bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi
  Bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép"
 • Đăng ký tham gia giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2021
  Đăng ký tham gia giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2021
 • Kinh tế - xã hội Hà Tĩnh sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá mới
  Kinh tế - xã hội Hà Tĩnh sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá mới